hola

// 18 de gener de 2016

En la secció Opinió ciutadana del número 547 de L'Informatiu va aparèixer una carta en què es feien greus afirmacions sobre la nostra escola que considerem cal puntualitzar per a una correcta informació a la població.

1. L’escola Tabor de la Institució Bellsolà no ha rebut cap subvenció encoberta de l’Ajuntament, que s’ha limitat a retornar l’import d’una part de la taxa sobre construccions, instal·lacions i obres que se’ns havia cobrat quan de fet n’estava exempta pel seu caràcter de fundació sense ànim de lucre. Un cop presentada la documentació, l’Ajuntament s’ha limitat a complir la legislació. Fóra bo distingir què és una subvenció (aportació de diners públics a la realització d’una activitat per part d’una entitat social) i el que és una exempció (excepció al compliment d’una norma o el pagament d’una taxa). Són les lleis (comunitàries, estatals, autonòmiques, locals) promulgades pels poders legislatius escollits democràticament les que regulen qui i què paga impostos i qui o què n’està exempt. La correcta aplicació de lèxic és fonamental en el Pla lingüístic de l’escola Tabor i esperem que en el de qualsevol ciutadà.

2. L’escola Tabor no té cap vincle amb l’Opus Dei ni és una escola privada. L’escola Tabor neix a Santa Perpètua el 1967 fruit de la voluntat de famílies perpetuenques que volien una escola catalana i innovadora, diferent a la que l’estat els oferia en aquells moments. I és sobre aquests fonaments que hem continuat la tasca d’aquells fundadors amb la voluntat de viure, educar i estimar, tal com diu el nostre lema.

3. El model escolar català recollit en la Llei d’Educació de Catalunya (2009), aprovada pels partits que (actualment) representen 99 dels 135 diputats del Parlament, estableix una doble xarxa escolar: pública i concertada. De la insuficient dotació pressupostària que condueix a derivades de tots conegudes no en són responsables les famílies que opten per una o altra oferta. És el mateix Parlament que decideix anualment en els seus pressupostos a què es destinen els nostres impostos i si una despesa és o no necessària o ja queda coberta la seva necessitat amb l’oferta disponible.

4. L’escola Tabor té un contracte programa amb la Generalitat de Catalunya que permet que el nostre projecte educatiu, que promou no només la igualtat d’oportunitats sinó també l’equitat i l’assoliment de l’excel·lència, arribi a les famílies que confien una part de l’educació dels seus fills. És important aprendre que una escola privada no rep diners de l’Administració; una escola concertada, que és el nostre cas, sí.

5. La lliure elecció de centres és un dret reconegut per la llei i el sentit comú. Entre les diverses ofertes que cada escola proposa en el seu Ideari i el seu Projecte educatiu, les famílies han de poder triar quina s’adequa més a la seva concepció de la persona, de la societat, del món. Els pares, mai l’Estat, són els responsables de l’educació dels seus fills i trien per a ells la línia pedagògica que consideren més d’acord a la seva intenció educativa. La uniformització de projectes pedagògics en un de sol condueix a un totalitarisme gens desitjable en una societat que es vol democràtica.

6. Els qualificatius elitista i classista aplicats a la nostra escola ofenen la intel·ligència del lector, que sap que les famílies que opten per l’escola Tabor no són benestants i riques. Els estralls de la crisi i els efectes de determinades polítiques públiques han dut també algunes de les famílies de l’escola a situacions d’imperiosa necessitat, com molt bé consta als Serveis Socials municipals.

7. El millor sistema educatiu del món és un concepte amb moltes facetes. Si ens remetem al darrer informe considerat de qualitat sobre el tema (PISA 2012), el que es valora no és només el grau de competència dels estudiants en matemàtiques, lectura comprensiva i ciències, sinó la combinació precisa d’equitat del sistema i excel·lència dels resultats. Austràlia, Canadà, Estònia, Finlàndia, Hong Kong (Xina), Japó, Corea, els Països Baixos i Macau (Xina) combinen altes qualificacions en els aspectes avaluats amb l’equitat en les oportunitats d’educació. I els sistemes educatius de tots aquests països són tan diversos com diverses són les societats que serveixen. En el model finès, tan lluny i tan a prop de nosaltres, per exemple, no es concep l’educació formal dels infants abans dels set anys. Eliminem el Parvulari de les nostres escoles?

8. El personal docent i d’administració i serveis de l’escola Tabor treballa dia rere dia amb gran professionalitat per aconseguir els objectius del nostre Projecte educatiu, malgrat les seves condicions laborals (jornada, horari, retribucions) són inferiors i discriminatòries respecte a les que tenen també per una gran tasca professional el personal docent i d’administració i serveis de les escoles públiques.

9. La bona qualitat de l’educació que reben els i les alumnes de Santa Perpètua, vagin a l’escola que vagin, sigui aquesta de la titularitat que sigui, fa que els ciutadans de la nostra ciutat sàpiguen distingir opinions demagògiques de realitats demostrables i no es deixin endur per manipulacions ideològiques i informacions tergiversades.

Escola Tabor - Institució Bellsolà

 

 

0
0
0
s2sdefault