hola

7 de novembre de 2016 //

La Torrentera és una associació creada ara fa just dos anys a Santa Perpètua per a la conservació del medi ambient. Durant aquest dos anys s’ha fet una tasca de divulgació de la problemàtica de la contaminació atmosfèrica que ens afecta i el fort impacte que té en la salut de la ciutadania. Per tant, estem molt a favor de iniciatives de conscienciació com l’article “l’aire que respirem” publicada a l’informatiu 565 (28 d’Octubre 2016).


Santa Perpètua és un municipi amb nivells de contaminació per NO2 i partícules dels més elevats de Catalunya, fet que ha portat a fer estudis específics per part de la Generalitat. La problemàtica principal és l’autopista i en especial els vehicles dièsel que hi circulen. La percepció general és que hi passen molts vehicles, però analitzant les dades amb deteniment es pot observar que cada dia uns 7400 perpetuencs/ques necessiten agafar algun mitjà de transport per anar a treballar i venen al nostre municipi al voltant de 10800 treballadors des d’altres municipis. Molts d’aquests desplaçaments es realitzen amb vehicle privat ja que les mancances amb el transport públic i en especial amb rodalies RENFE és un fet palès. Si a més hi sumem els efectes derivats del transport de mercaderies dels 13 polígons de Santa Perpètua i en especial del CIM Vallès, podem obtenir l’explicació del perquè el nostre municipi té un problema endèmic de contaminació atmosfèrica. Això provoca que superem amb escreix els nivells màxims recomanats per la OMS en partícules i òxids de nitrogen. Cal dir que la tendència dels últims anys ha estat a la baixa arran de la disminució del trànsit principalment a causa de l’impacte de la crisi. Les últimes dades confirmen l’augment novament dels nivells de la contaminació atmosfèrica del nostre poble.


Com es pot contribuir com a ciutadà a reduir la contaminació? La resposta és clara, reduir l’ús del cotxe privat, però per arribar en aquest punt, s’ha d’oferir un transport públic de qualitat tant a la gent de Santa Perpètua que treballa fora com a la gent de fora que ve a treballar a Santa Perpètua. Aquest punt recau directament en les administracions locals, comarcals i Generalitat, més pendents de gravar punitivament als ciutadans pels seus vehicles que de fer els deures en temes de transport alternatiu.


Propostes estratègiques en l’àmbit econòmic com fer un nou polígon de logística anomenat Riera de Caldes Sud entre Santa Perpètua i la Llagosta amb una superfície estimada de més de dues vegades la de l’actual CIM Vallès, fa preveure un empitjorament de la contaminació atmosfèrica ja que s’incrementaran el nombre de desplaçaments de vehicles dièsel a causa de les empreses de transport que s’instal•lin així com dels seus treballadors per arribar-hi. I un últim apunt, s’ha dit que a Santa Perpètua hi ha atur i que els nous llocs de treball derivats del nou polígon serviran per reduir aquesta xifra. Potser seria més vàlid actuar en aquells àmbits que podem incidir com a ciutadans i com a municipi enlloc de projectar nous polígons d’àmbits com la logística que només augmenten el trànsit i el problema de la contaminació.

La Torrentera. 

0
0
0
s2sdefault