hola

PressupostActualitat - Política

El pressupost municipal per a 2015 és de 30,4 milions d'euros. El Ple va aprovar aquest dijous aquest pressupost amb els vots d'ICV-EUiA, CiU, PCCA, ERC i els regidors no adscrits Alonso Sánchez i María Ángeles Sánchez, mentre que els grups municipals de PSC i PP es van abstenir i PxC va votar en contra. El Ple també va aprovar el pressupost de 2015 de l'empresa municipal Mogoda Servei S.A.M. Per valor de 3.207.500 euros.

L'Equip de Govern ha recordat que aquest és el darrer pressupost del mandat i ha fet una valoració del mateix comparant-lo amb el que es va trobar al 2011 quan va assolir aquesta responsabilitat. També ha subratllat que al llarg d'aquests anys s'han mantingut tots els serveis municipals, malgrat les dificultats que ha determinat la situació econòmica general i la de l'Ajuntament quan l'actual Govern hi va accedir.

El pressupost de despeses puja a 30,4 milions d'euros i el d'ingressos a 30,5 milions d'euros. La diferència són 63.000 euros que s'han de retornar a l'Estat per aportacions que va donar en exercicis anteriors i que no eren correctes. La despesa més important són les despeses de personal, que puja a 14 milions d'euros, un 46,3% del total. Pel que fa als ingressos s'han pressupostat 19 milions d'euros en impostos, un 62,4%.

El pressupost fixa la següent distribució per àrees sent la de Benestar Social i atenció a les persones la que més creixement té respecte l'actual exercici, un 6,78%. Aquesta àrea disposarà de 2,2 milions d'euros, Alcaldia Presidència disposarà de 2,4 milions d'euros, Economia i Organització, amb el capítol de despeses de personal, és el més elevat amb 12,2 milions d'euros, a Territori i Medi Ambient es dediquen 7,7 milions d'euros i per a l'àrea de Foment local i Relacions Ciutadanes s'ha estipulat un pressupost de 5,7 milions d'euros.

El tinent d'alcalde de Àrea d'Economia i Organització, Manel Llord, va assegurar que el nou govern que surti de les eleccions municipals del maig es trobarà un Ajuntament sanejat amb ajudes socials per atendre les persones amb més vulnerabilitat. L'augment de pressupost en l'Àrea de Benestar Social i Atenció a les persones respon a un dels quatre compromisos del Pla de mandat: la priorització de les polítiques socials. 

Els altres compromisos del Pla de mandat: austeritat, optimització dels recursos i reducció de la despesa innecessària; foment de l'activitat econòmica i creació d'ocupació; i la revisió de la política fiscal també s'han assolit, segons va afirmar Llord. 

Sobre la revisió de la política fiscal per fer la més justa, Llord ha recordat que les ordenances de 2015 estan congelades i que el rebut de l'IBI ha baixat per a aproximadament el 90% dels rebuts domiciliaris respecte al 2011. En quant al foment de l'ocupació, el pressupost dota amb 150.000 euros a plans d'ocupació municipals i 683.000 euros per completar les subvencions d'altres administracions.

El regidor d'Hisenda va recordar que s'ha aconseguit sortir del Pla d'Ajust i que s'acompleix amb els requisits que fan reduir l'aplicació a Santa Perpètua de la llei LRSAL per tenir l'autonomia local efectiva i mantenir aquells serveis públics que ara ofereix l'Ajuntament. 

El regidor no adscrit, Alonso Sánchez, va remarcar que el pressupost és molt ajustat i que serà difícil acabar l'any si es dóna algun problema. La regidora no adscrita, María Ángeles Sánchez, ha justificat el seu vot favorable en recollir-se aportacions seves.

El regidor de PxC, Rafael Herrera, va considerar que la no consignació a ingressos de les aportacions de la Generalitat al Pla de Barris crea incertesa. En aquest sentit, Manel Llord va respondre que l'assignació de la Generalitat per aquesta qüestió és de zero euros.

El portaveu de la PCCA, Francesc Rodríguez, va subratllar en la seva intervenció que l'equip de Govern va heretar un Ajuntament en fallida tècnica, que pagava els proveïdors a 13 mesos i amenaçats de tall de subministraments i que el Govern entrant se'l trobarà sanejat. Rodríguez va avançar que a través del PUOSC s'ha aconseguit subvenció per continuar amb el projecte de supressió de pals de La Florida.

El portaveu d'ERC, Jordi Vinyals, va demanar que el 50% de l'aportació al seu grup municipal es destinés a ajuts al menjador escolar i va dir que esperava que quan es tanqui 2014 hi hagi romanents que permetin començar a fer inversions. Per la seva part, el portaveu del PP, Alexis Agustinho, va proposar establir un sistema amb els propis treballadors de les brigades per mantenir en millors condicions la localitat.

El regidor de CiU, Joan Mestres, va manifestar que no ha estat un mandat d'inauguració d'obres però que s'han dut a terme treballs molt importants com la piscina coberta, la restauració de la riera de Caldes, o els relatius al Pla de mobilitat.

El portaveu del PSC, Manuel Ruiz, va criticar que el Govern de l'Estat manté captius als ajuntaments amb la seva extorsió financera, que les circumstàncies socioeconòmiques no deixen cap opció als ajuntaments i va destacar que no els agrada haver de dedicar més pressupost a ajudes socials perquè la situació de moltes famílies no és la desitjable.

Foto: Intervenció del Regidor de Serveis Econòmic durant el ple de pressupostos / L'Informatiu

0
0
0
s2sdefault

Altres notícies